Beheer van uw persoonsgegevens

Beheer van uw persoonsgegevens

Als u iets van ons koopt, een dienst van ons afneemt of mailcontact heeft gehad, dan worden er door ons persoonlijke gegevens van u bewaard.

Hieronder informeren wij u in het kader van de A.V.G. ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) hoe dat gebeurt, met wie wij die gegevens delen en hoe u uw persoonsgegevens uit onze bestanden kunt laten verwijderen.

Uw persoonsgegevens kunnen opgenomen zijn in onze;
– E-mailbestanden
– Aankoop-bemiddelingsovereenkomst/ factuur
– Digitale administratie
– Digitale klantenbestand

E-mail bestand

Persoonsgegevens die u heeft verstrekt in een mailwisseling worden alleen bewaard in de betreffende E-mail berichten. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet in andere bestanden overgenomen of gedeeld met derden.

Aankoop-bemiddelingsovereenkomst/factuur

In het kalenderjaar dat u iets van ons gekocht heeft of een betaalde dienst van ons heeft afgenomen wordt hiervan een aankoop document of factuur opgesteld.
Deze documenten worden door ons bewaard in een beveiligde digitale omgeving of in papieren vorm in een niet publiek toegankelijke ruimte. Van deze documenten wordt uw naam en het betreffende bedrag overgenomen in een digitale administratie.

Elk jaar wordt met de gegevens uit de digitale administratie een jaarrekening opgesteld en belastingaangifte gedaan door een administratiekantoor. De digitale administratie bestanden worden door het administratiekantoor op verzoek alleen gedeeld met de belastingdienst.

Digitaal klantenbestand

Als u iets van ons koopt of een dienst van ons afneemt vragen wij u of u het op prijs stelt dat uw gegevens in ons klantenbestand worden opgenomen. In ons klantenbestand staan uw naam, adres en eventueel telefoonnummer en E-mailadres vermeld.
Wij gebruiken dit bestand om u op de hoogte te brengen van bijzondere evenementen die wij organiseren of waaraan wij meewerken zoals een tentoonstelling, expositie of kunstbeurs.
De gegevens uit ons klanten bestand worden niet gedeeld met derden.

Uitschrijven/verwijderen persoonsgegevens

Als u het niet langer op prijs stelt dat wij voor het hierboven geschetste doel uw naam en adresgegevens bewaren, stuurt u dan een mail naar info@vandenbruinhorst.com

Onder vermelding van ” verwijderen persoonsgegevens”

Loading